بتن آب بند

بتن آب بند
  • تعریف بتن آب بند : 

عموما مورد قبول واقع شده که بتن با نسبت خوب اختلاط و بتن خوب cured شده بتنی با درصد اب به سیمان پایین  است که باعث میشود دوام بتن سخت شده بالاتر باشد و نفوذپذی آن کمتر شود . هیچ سازه بتنی کاملا اب بند نیست. بتن یک ماده متخلخل می باشد و آب میتواند به منفذ مویینه بتن نفوذ کند و از طریق منافذ و ترکها بخاطر خاصیت جذب کاپیلاری ( مویینگی)  یا حتی فشار هیدرواستاتیک خاصیت مویینگی یعنی نفوذ آب به داخل منافذ ریز بخاطر خاصیت چسبندگی بین مولکولهای آب و جداره منفذ.  نفوذپذیری بتن حرکت آب ناشی از گرادیان فشار می باشد مثل آب در تماس با بتن در سازه های زیرزمینی. تخلخل ممکن است با فاکتورهای متعددی  مانند تحکیم ناقص و کیورینگ ناقص تشدید شود که در نهایت باعث نشت و کاهش دوام میشود.  افزودن مصالح افزودنی سیمانی (سیمان کننده، سمنته کننده) در اختلاط بتن باعث کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام میشود. (طبق تحقیق موون و همکارانش در سال 2005)

علاوه بر این دسته ای از مواد ا عنوان افزودنی های کاهش نفوذپذیری PRAsها به منظور بهبود دوام بتن برای کنترل آب و رطوبت توسعه یافتند. ( طبق تحقیقات روی و نورتوود 1991)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.