پروژه رستوران اورمیه

slide-0a95779

عنوان پروژه :

آب بندی فونداسیون پروژه

محل اجرا :

اورمیه ، آذربایجان غربی

 سال اجرا : 1401