پروژه تونل کانی سیب ، انتقال آب دریاچه اورمیه

slide-8b0d14c

عنوان پروژه :

زهکشی و آب بندی تونل به روش حفاری مکانیزه

محل اجرا :

پیرانشهر ، آذربایجان غربی

سال اجرا : 1401