پروژه اداری دولت

slide-e7b0462

عنوان پروژه :

آب بندی شفت تاورکرین

محل اجرا :

دولت ، تهران

سال اجرا : 1400